Telefon: +420 602 123 510 | Email: myslivcipraha56@gmail.com | Adresa: Sídlištní 136/24, Praha 6 - Lysolaje, 165 03 | ČÚ: 2700987706 / 2010 | IČ: 67777376

Datová schránka: iugxmtw | Úřední hodiny: PO a ČT od 15:00 do 18:00

Stalo se

Novinky z činnosti našeho spolku!


Povídání o myslivosti ve třídě 1.C v ZŠ Radotín

Před příchodem mrazivých dnů, dne 29. listopadu 2022, jsem navštívil třídu 1.C v ZŠ Radotín, pro kterou jsem připravil povídání o myslivosti.
Musím se ale hned na začátku přiznat, že jsem povídání nepřipravoval sám. Aby se děti cítily příjemně a přirozeně, poprosil jsem o pomoc svého syna Františka, který svým spolužákům pomohl najít všechny odpovědi na mé otázky a přidal k nim, ze svého pohledu, plno dalších zajímavých informací.
K našemu prvnímu dotazu „Kdo už někdy byl v lese a co tam můžeme vidět?“ se vyrojil les rukou nahoře a strhla se lavina odpovědí. Děti hbitě reagovaly a začaly chrlit jednu odpověď za druhou. Odpovědi jsme rozdělili do několika tematických skupin, ke kterým jsme dále rozvíjeli diskuzi. Vyprávěli jsme si o tom, jak se chovat v přírodě, jaká zvěř žije v lese a na poli, kdo je to myslivec a jaké je jeho poslání.


Jelikož se blíží chladné počasí, tak jsme pokračovali s tématy „Jak se mění příroda na podzim a v zimě, co dělá v tento čas zvěř a jak ji správně přikrmovat“. Vysvětlili jsme dětem, proč nepředkládat zvěři pečivo a dali jsme jim tipy, čím ji správně přikrmovat. A jelikož se blíží Vánoce a mnoho lidí zdobí v lese „vánoční stromky“ pro zvěř, tak jsme upozornili na neduhy, které se u této aktivity činí a čemu se vyhnout.
Co jsem se doslechl od Františka, tak děti na něj měly plno dalších otázek i po mém odchodu ze třídy, a dokonce neustávaly ani v následujících dnech. Mám velkou radost, že děti povídání takovýmto způsobem zaujalo!
Děkujeme žákům třídy 1.C za opravdu živou diskuzi, paní učitelce Kodišové za pozvání, panu Brejchovi za propůjčení shozů a ČMMJ za poskytnutí propagačních materiálů.
V neposlední řadě chci poděkovat svému synu Františkovi, který nakreslil pro své spolužáky diplom a se kterým jsme po večerech vše připravovali.
Věřím, že toto povídání bylo první vlaštovkou našich setkávání. Už se moc těšíme na příště. Tak ahoj a „Myslivosti zdar“!


Evžen Zdráhal, čekatel na člena v Mysliveckém sdružení Řeporyje a člen ČMMJ OMS Praha 5 a 6


Samokrmítka pro srnčí zvěř.

Vlastnoručně vyrobená pozvánky slečny Jansové.

Letošní adepti o získání svého prvního loveckého lístku při OMS Praha 5 a 6 jsou skutečně pracovití. Po instalaci dvou zásypů v září jsme v minulých dnech instalovali dvě samokrmítka pro srnčí zvěř, které doma vyrobil p. Jansa. Do tajů myslivosti zapojuje i svojí dceru. Že pro ní nebyla instalace krmných zařízení do honitby MS Řeporyje jen rutinní záležitostí hovoří i vlastnoručně vytvořená pozvánka. Za srnčí zvěř všem moc děkujeme!

Nové samokrmítko pro srnčí zvěř.

Spolupráce pražských myslivců s Mateřskou školou na Dlouhém Lánu.

Dne 8. listopadu navštívili zástupci Mysliveckého sdružení Řeporyje a členové ČMMJ OMS Praha 5 a 6 Mateřskou školku na Dlouhém Lánu v Praze 6. Školkou jsme byli osloveni před čtyřmi lety. Děti ve školce sbírají žaludy a kaštany již několikátou sezónu a v minulosti je předávaly myslivci, který s nimi, při odvozu, besedoval o životě zvěře v lese. Na podzim 2019 se ale jeho telefon odmlčel. O důvodech přerušení vztahů můžeme jen spekulovat; prý se jednalo o staršího člověka. Ve školce nelenili a na webu si vyhledali kontakt na nejbližší myslivce. Přes kancelář našeho OMS jsme se tedy školky ujali my. Po odeznění pandemie čínské chřipky jsme obnovili pravidelné podzimní návštěvy včetně besed o zvěři v našem okolí.

Přípravě besed, včetně jejich náplní, se věnuje kulturní hospodář MS Řeporyje Jiří Brejcha. Na samotných akcích ho potom někdo ze spolku doprovází. Loni to byli Lucie a Lukáš Šimkovi. Letos měl Jirka k dispozici moji maličkost.

Beseda byla připravena pro dvě skupiny. Starší a mladší „předškoláky“. Ačkoliv se jedná o malé děti, najdou se mezi nimi i tací, kteří mají vědomosti o zvěři i myslivosti jako takové, že by mohli hned absolvovat zkoušky z myslivosti, a to skutečně nepřeháním. Když vám na otázku, které zvíře si vyhrabává nory, odpoví bez váhání pětiletá holčička, liška a jezevec, zůstanete chvíli skutečně paf.

Letošní povídání bylo o chování v přírodě s ohledem na zvěř i vegetaci a přikrmování zvěře v době nouze. Děti se seznámily s tím jak se zachovat pokud se při svých návštěvách s rodiči v přírodě setkají třeba s divočáky, ale i jinou zvěří. Nemluvili jsme ale jen my. Postupně jsme se dozvěděli i příběhy dětí z jejich rodinných toulek přírodou. Beseda pokračovala ukázkami krmiv, které předkládáme zvěři v zimním období a stočila se také na „jejich“ kaštany i žaludy. Dnes již děti vědí, co která zvěř vyhledává ke snědku a co má nejraději a že do krmítka pro zpěvné ptactvo nepatří tvrdé pečivo, ale ptačí zob!

Besedu jsme ukončili společným nakládáním sesbíraných  kaštanů a žaludů a již teď se těšíme na další setkání napřesrok. Slíbili jsme, že přivedeme i loveckého pejska. Ale o tom až příště.

František Čuba


Otevřený střelecký přebor OMS Praha 5 a 6.

3 nejlepší družstva našeho OMS.

První říjnový den si dali dostaveníčko sportovní brokoví střelci Obvodního mysliveckého spolku pro Prahu 5 a 6 na střelnici MS Hubertus v Úněticích u Prahy. K ranní prezenci se dostavilo 15 členů našeho OMS a jeden člen OMS Mladá Boleslav.

Sraz byl propozicemi určen na 8:00. Před zahájením samotného závodu byla tedy příležitost, během neformální snídaně, k probrání i myslivecké latiny a hecování se před samotným závodem. Kvalitní občerstvení připravili zástupci místního MS Hubertus. A musím zmínit, že stejně jako každý rok, chutnalo báječně.

Střelecký přebor oficiálně zahájil, krátce po deváté hodině, ředitel závodu MVDr. Ivo Stehlík. Přivítal všechny přítomné a předal slovo hlavnímu rozhodčímu Zdeňkovi Laštovkovi, který nastoupené střelce seznámil s organizací dne a pravidly závodu. „Střílíme Lovecké kolo 2 x 20 terčů podle Střeleckého řádu ČMMJ“. Následně také připomněl nutnost bezpečného zacházení se zbraněmi. Soutěžící, kteří si mezi sebou rozdělí čtyři sady pohárů, po té přistoupili k rozlosování svého pořadí v samotném závodu.

První říjnový den sice přinesl nižší teploty, ale když nastoupila první skupina k závodu, ukázalo se i sluníčko.

Po třinácté hodině odstříleli obě položky loveckého kola i poslední účastníci a rozhodčí se pustil do sčítání bodů a do přípravy vyhlašování celkových výsledků. Ostatní přítomní řešili svoje úspěchy, či neúspěchy u teplého guláše.

Letošním absolutním přeborníkem se stal Oldřich Housa z OMS Mladá Boleslav s nástřelem 33 terčů.

Děkujeme všem střelcům za účast, zástupcům z MS Hubertus za přípravu a čas, který přeboru věnovali a kuchyňskému personálu za pohoštění. Letošní sportovní střelecká sezóna na našem OMS tímto podnikem končí, ale již teď se těšíme na tu příští a zveme do našich řad i ty, kteří si myslí, že toho moc netrefí.

Jednotlivci
Členové OMS Praha 5 a 6Nečlenové OMS Praha 5 a 6
1.Chamlar Lukáš30 terčůHousa Oldřich33 t.
2.Čuba František28 t.
3.Císařovský Jiří27t.
Družstva
1.MS Hubertus73 terčůMix + MS Řeporyje84 t.
2.MS Zličín72 t
3.Malí Jardové35 t.

Myslivecké sportovní střelbě zdar!


Instalace nových zásypů pro drobnou zvěř.

Montáž zásypu přímo na místě.

Adepti letošního kurzu o první myslivecký lístek, kteří vykonávají roční mysliveckou praxi u MS Řeporyje, jsou velice aktivní.

Dokončení montáže.

Dva z nich, p. Wallish a p. Grepl, nezištně vyrobili dva zásypy pro drobnou zvěř, které jsme s ostatními adepty nainstalovali do honitby.

Druhý zásyp přivezl p. Wallish ve smontovaném stavu.

Za MS jim velice děkujeme a v zimě určitě poděkují i bažanti!


Podzimní zkoušky loveckých psů na OMS Praha 5 a 6.

Dne 10 .9. 2022 uspořádal OMS pro Prahu 5 a 6 ve spolupráci s MS Zličín a MS Řeporyje podzimní zkoušky ohařů a malých plemen loveckých psů.

Raní nástup ohařů
Ostatní plemena připravena k plnění první disciplíny.

Sraz účastníků byl již tradičně v 8:00 v myslivecké chatě MS Zličín, kde proběhly všechny administrativní úkony, potřebné před zahájením zkoušek. Přihlášeno bylo  6 ohařů (dva zástupci plemene Maďarský ohař krátkosrstý, dva zástupci plemene Malý ohař münsterlandský, jeden Německý ohař krátkosrstý a jeden Český fousek) a 5 ostatních plemen (dva zástupci plemene Německý křepelák, jeden zástupce plemene Anglický špringršpaněl, jeden zástupce plemene Anglický kokršpaněl a  jeden Flat Coated Retriever). Po nástupu všech psů, přivítala všechny přítomné ředitelka zkoušek Lenka Laštovková, která představila rozhodčí pro ohaře ve složení Jiří Kubát , Marián Porubský, Ján Polák a ostatní plemena Jana Lásková, Tomáš Poláček, Jiří Hošek. Po vylosování pořadových čísel účastníků se obě skupiny pod vedením zástupců z obou MS odebraly do honiteb. Počasí bylo ideální a honitby dostatečně zazvěřeny. Zkoušky v honitbách byly ukončeny v odpoledních hodinách a obě skupiny se sešly k vyhlášení výsledků v Sobíně, v Hospůdce Na Hrázi. Rozhodčí počítali výsledky, proběhlo i občerstvení a všichni vůdci netrpělivě očekávali výsledky zkoušek svých svěřenců. Kolem patnácté hodiny následovalo již samotné vyhlášení výsledků zkoušek včetně pořadí nejlepších. Z velkých plemen úspěšně složili zkoušky oba „malí münsterlandi“, Německý ohař krátkosrstý, jeden maďarský ohař krátkosrstý a Český fousek; všichni v první ceně. Z malých plemen uspěli Flat Coated Retriever (III. cena),  Anglický kokršpaněl (III. cena), Německý křepelák (I. a III. cena), Anglický špringršpaněl (III. cena). Absolutními vítězi zkoušek se stali: pes Německý Křepelák „BÁRNY ze Špitálek“, majitele a vůdce Milana Skopového s 214 body a pes Český fousek „FRED z Jasněnčina Popluží“, majitele a vůdce Františka Čuby spolu se psem Maďarský ohař krátkosrstý „AZUR Maryn Beavers ´ Run“, majitele a vůdce Milana Dařiny s 274 body. Všem úspěšným gratulujeme!

Nejlepší!
Nejlepší!

Děkujeme touto cestou všem, kteří se na organizaci zkoušek podíleli, a to kynologické komisi našeho OMS pod vedením Jiřího Pařízka, rozhodčím, fotodokumentaristce Janě Faltové a samozřejmě oběma mysliveckým spolkům za poskytnutí honitby i za zázemí v myslivecké chatě.

Myslivecké kynologii zdar!


Vydařené myslivecké odpoledne ve Zličíně.

Myslivecké odpoledne ve Zličíně se letos vydařilo

Již tradičně uspořádali myslivci z Mysliveckého spolku Zličín, z.s., za finančního přispění Městské části Zličín, v neděli 5. června myslivecké odpoledne pro děti a mládež, tentokrát bez jakýchkoliv covidových omezení, což se spolu s pěkným počasí projevilo na rekordní účasti dětí. Zaregistrovaných dětí bylo přes 40 a spolu s rodiči byla zaplněna prakticky všechna připravená místa k sezení. Po tradičním přivítání účastníků uvítací fanfárou prof. Dyka zatroubenou na lesnici přivítal přítomné předseda MS Zličín Ing. Antonín Machálek, CSc. a poté místostarosta MČ Zličín pan Pavel Kovařík. Připravený program pokračoval znalostní soutěží v poznávání zvěře, větviček stromů a keřů, která se vyskytují v blízkém okolí. Znalosti dětí zkoušela Mgr. Petra Volková, novopečená myslivkyně a čekatelka na členství v našem spolku. Dalším bodem programu bylo předvedení loveckých plemen psů s ukázkou vyhledávání a přinášení zvěře, která byla nahrazena cvičnými dammíky. Své dovednosti předvedla lovecká plemena flat coated retrívra, welššpringršpaněla a pikardského ohaře dlouhosrstého. Již tradičním bodem programu prakticky na každém mysliveckém odpoledni je předvedení loveckých dravců. Tentokrát nám vyšel vstříc útvar řízení provozu ploch Letiště Václava Havla, který umožnil svému zaměstnanci Jiřímu Pařízkovi zúčastnit se mysliveckého odpoledne, seznámit děti s biologickou ochranou letiště a ukázat dětem vycvičeného psa a káni Harissovu. Děti se zajímaly i o terénní auto, kterým objíždí letiště a zabezpečují bezpečný provoz letiště. Své ptačí svěřence přijel ukázat i pan Jan Marek, majitel stejnojmenné školy sokolnictví z Velké Dobré. Ten zaujal děti poutavým vyprávěním o loveckých dravcích, jejich výcviku s ukázkami přeletů. Po ukončení předvedení dravců následovaly soutěže ve střelbě ze vzduchovky a luku. Na tuto soutěž se těšily hlavně starší děti, ale i ti nejmenší si chtěly podržet vzduchovku a vystřelit na sklápěcí terč ze vzduchovky upevněné v nastřelovací stolici. Ve střelbě ze vzduchovky v kategorii do 10 let bylo následující pořadí: 1. místo Novotný Michal, 2. místo Němcová Lucie a 3. místo Severa Patrik. V kategorii nad 10 let bylo následující pořadí: 1. místo Brodský Martin, 2. místo Brodský David, 3. místo Vojta Štěpán. Ve střelbě z luku nejlepšího výsledku dosáhl Brodský David, 2. místo získal Brodský Martin a 3. místo Lödar Matěj. Po rozdání diplomů, věcných cen vítězům a certifikátů o absolvování soutěží si děti mohly opéct špekáčky. V průběhu odpoledne mohly děti zdarma ochutnat vynikající myslivecký guláš, jehož přípravu sponzorsky zajistila restaurace Sokol v Řepích. Obecně lze hodnotil letošní myslivecké odpoledne za velmi zdařilé a pro příští rok se budeme snažit program ještě více zpestřit.

Ing. Antonín Machálek, CSc.

předseda Mysliveckého spolku Zličín, z.s.  


Zkoušky vloh loveckých psů na Praze 5 a 6.

S přicházejícím jarem se začíná opět roztáčet kolotoč kynologických akcí na našem OMS Praha 5 a 6. Po Jarním svodu přišly na řadu Zkoušky vloh loveckých psů, tedy ohařů i ostatních plemen. Kynologická komise pro letošek stanovila datum konání na 30. dubna a byla to velice šťastná volba. Počasí,  porosty ozimů i jařin a zazvěření obou honiteb bylo naprosto ideální!

Všichni účastníci akce se shromáždili mezi osmou a devátou hodinou ranní v prostoru myslivecké chaty MS Zličín k prezenci a k vyplnění nezbytných formulářů, nutných pro zdárný průběh zkoušek. Slavnostní nástup byl přítomnými psy náležitě ohlášen do širokého okolí! Všechny přítomné pozdravil a přivítal předseda kynologické komise Jiří Pařízek. Představil ředitele zkoušek Jaromíra Vylháma a vrchního rozhodčího Jiřího Navrátila; ten pak seznámil vůdce s jednotlivými rozhodčími. Ohaře posuzovali Lucie Viturková a Ing. Marian Porubský, ostatní plemena Lucie Kolouchová a Jiří Pařízek. Po vylosování pořadí se obě skupiny odebraly do vybraných lokalit honiteb MS Zličín a MS Řeporyje. Žijeme sice v evropské metropoli, ale místní myslivci se snaží ze všech sil, aby drobná zvěř i v těchto, veřejností velice navštěvovaných místech, v dostatečném množství přežila.

Sbor rozhodčích.

Do řeporyjské honitby dorazila skupina ohařů ve složení dva Čeští fousci, dva Němečtí ohaři drátosrstí, dva maďarští ohaři krátkosrstí a jeden Velký münsterlandský ohař. Mezi ohaři vynikli oba dva Čeští fousci, a to FRED z Jasněnčina Popluží, vedený Františkem Čubou, který získal plný počet bodů 228 a CHRIS z Kyjovic, vedený Vojtěchem Čubou s 225 body. Oba tito psi mají výborné předpoklady předat svůj genetický materiál dalším generacím a tím přispět ke kvalitnímu rozšíření skupiny jedinců našeho národního plemene.

Nástup ohařů u Krtně.

Ve zličínské honitbě usilovali o co nejlepší výsledky dva Jezevčíci trpasličí/králičí drsnosrstý a dlouhosrstý, jeden Welššpringeršpaněl a jeden Irský teriér. Ve skupině ostatních plemen podala nejlepší výkon drsnosrstá trpasličí jezevčice GRETA Garbo Dogabo vedená Kamilou Kalbáčovou. Tento malý-velký pes prokázal jak práci na stopě živé zvěře a hlasitost důležitou pro jezevčíka, ale hlavně výborné slídění s energií „motorové myši“. Později, již mimo soutěž u místního rybníka, ukázala velké nasazení i ve vodním živlu. Další pěknou práci předvedl pes ne úplně běžně viděného loveckého plemene ,teprve 8 měsíční Irský teriér BARNEY Aneklety vedený Petrem Trombalou.

Ostatní plemena ve Zličíně.

Rádi bychom na tomto místě poděkovat všem činovníkům našeho OMS, kteří zkoušky připravovali nebo se na nich aktivně podíleli, mysliveckým spolkům Zličín a Řeporyje, závodčímu skupiny ohařů Josefovi Matějkovi i místnímu sedlákovi p. Weiglovi , který nás pustil do vzrostlých ozimů.

Vyhlášení výsledků – ohaři.
Vyhlášení výsledků – ostatní plemena.

Celkové výsledky naleznete na https://praha56.cmmj.cz/vysledky-zkousek/ ; https://www.facebook.com/OMS-Praha-5-a-6-663695877084329/ a krásné fotografie od Jany Faltové na https://pchee.rajce.idnes.cz/ .

Myslivecké kynologii zdar!

Jiří Pařízek

František Čuba


Jarní svod psů loveckých plemen.

Na letošní velikonoční svátky, konkrétně na Bílou sobotu, stanovila naše Kynologická komise termín jarního svodu psů loveckých plemen. Opět po dvou letech, a loňské odmlce, způsobené omezením shromažďování kvůli čínské chřipce, se sešli mladí lovečtí psi 16. dubna 2022 na tradičním místě – louce pod „rychloobčerstvovnou“ McDonald`s u Evropské ulice.

Prezence účastníků.

Naší první letošní kynologické akce se zúčastnilo dvacet psů různých loveckých plemen a početná korona. Slavnostní velikonoční atmosféru jen trochu znepříjemnil náhlý prudký pokles teplot a nepříjemný studený vítr.

Přípravě předváděcího kruhu a zázemí pro posuzovatelku se na jedničku zhostili členové Kynologické komise Jiří Pařízek a Jaromír Vylhám. Po nezbytné kontrole dokladů při prezenci, si všichni přítomní nastoupili k oficiálnímu zahájení. Předseda naší Kynologické komise Jiří Pařízek přivítal přítomné a představil posuzovatelku Bc. Vladimíru Tichou.

Postupně se předváděli jednotliví čtyřnozí krasavci a paní posuzovatelka u každého důkladně hodnotila exteriér, pohyb, chrup, skus a další znaky daného plemene.

Spokojený majitel Českého fouska.

Kolem jedenácté hodiny bylo hotovo a všichni rychle utíkali někam do tepla!

Myslivecká rada OMS Praha 5 a 6 tímto velice děkuje za nezištnou práci posuzovatelky paní Tiché, která věnovala svůj honorář ve prospěch našich dalších kynologických aktivit a všem, kteří se na přípravě svodu podíleli; mimo jiné i jednatelce OMS Ing. Lence Laštovkové, Janě Faltové za krásná fota (budou dostupná na http://pchee.rajce.idnes.cz/ ), majiteli pozemku panu Jaroslavovi Durasovi a samozřejmě i všem účastníkům.

Myslivecké kynologii zdar!


Zkoušky z myslivosti OMS Praha 5 a 6 v Jinonicích.

Ranní nástup.

Dne 26. března 2022 byl významným dnem pro uchazeče o první lovecký lístek, kteří zahájili v roce 2021 kurz adeptů ke zkouškám z myslivosti, pořádaný ČMMJ OMS, z.s. Praha 5 a 6 a byli připuštěni k závěrečným zkouškám. Někteří z nich vykonávali praktickou přípravu přímo u mysliveckých sdružení působících na území Prahy na levém toku řeky Vltavy. Snad to někoho překvapí, ale i v Praze provozujeme myslivost „se vším všudy“, připomíná předseda spolku Ing. Antonín Machálek, CSc.

Toho sobotního rána jsme se sešli v útulné a výbornou kuchyní vyhlášené restauraci U Majerů na staré jinonické návsi, již před osmou hodinou ranní. V krbem vyhřáté místnosti na nás dýchla atmosféra horské lovecké chaty. V režii dlouholetého vedoucího kurzů a předsedy kulturně propagační komise Jaroslava Barneta a jeho „sekundanta“ Ing. Jaromíra Šuka, proběhla příprava jednotlivých zkušebních stanovišť a výzdoba celého salónku. Před oficiálním zahájením bylo tedy vše připraveno na uvítání účastníků slavnostního dne. Úderem deváté hodiny, za podmanivých tónů lesního rohu v podání Ing. Martina Řezby, nastoupila zkušební komise pod vedením předsedkyně Ing. Evy Patákové a místopředsedy Aleše Škvora ve složení: Ing. Antonín Machálek, CSc., Ing. Jaroslav Šuk, Ph.D., MVDr. Ivo Stehlík, MVDr Michal Beneš, Zdeněk Laštovka, Ing. Martin Řezba a Ing. František Čuba. Proti nim dotvořili špalír uchazeči, kteří se zkušebnímu senátu představili. Slavnostní proslov přednesli předseda OMS i předsedkyně zkušebního senátu, která uchazečům představila jednotlivé zkoušející. Závěrem zahajovacího ceremoniálu jsme všichni společně poblahopřáli k významnému životnímu jubileu Ing. Evě Patákové.

Gratulace předsedkyni zkušebního senátu.

Dále už nic nebránilo tomu, aby před zkušební komisaře předstoupili první uchazeči. Počáteční nervozita začínala zvolna opadávat. Kdo nebyl zrovna zkoušen, vyměňoval si zkušenosti a znalosti ve vedlejší místnosti a využíval pohostinnosti  místního podniku. Poslední zkoušející propustil posledního adepta po čtrnácté hodině a zkušební senát se odebral na poradu a hodnocení znalostí uchazečů. Tak, jako asi v každém kurzu, se vyskytli jedinci s výbornými teoretickými výsledky, naučenými studiem literatury, během roku trvajícího kurzu, i ti, kteří spoléhali spíše na svoje praktické zkušenosti nabyté aktivním působením u mysliveckých sdružení. Celková úroveň znalostí byla tedy velice rozmanitá. Z celkového počtu pětadvaceti uchazečů, kteří kurz zahájili, se na řádný zkušební termín dostavilo 16 uchazečů, z nichž dva u zkoušek neprospěli. Čtyři mohou využít opravného termínu, protože jim „nevyšel“ pouze jeden předmět. Šest uchazečů prospělo s vyznamenáním! Jako nejlepší byla vyhlášena Petra Volková (všechny předměty prospěla s vyznamenáním), která od vedoucího kurzu převzala hodnotnou mysliveckou publikaci. Na slavnostním závěrečném nástupu byli všichni, kteří dnes uspěli, podle mysliveckých tradic pasováni a tím byli přijati mezi myslivce. Celý den jsme zakončili neformálním posezením s novými myslivci, které se protáhlo až do večerních hodin.

Nejlepší Petra Volková prospěla ve všech sedmi předmětech s vyznamenáním! Kloubouk Dolů!

Myslivecká rada OMS Praha 5 a 6 tímto děkuje všem, kteří se na kurzu a zkouškách podíleli; mimo jiné i jednatelce OMS Ing. Lence Laštovkové, majitelům restaurace a službu konající hostinské Daně.

Myslivosti zdar!


Otevřený střelecký přebor OMS Praha 5 a 6 pro rok 2021

Ranní nástup.

Dne 18. 9. 2021 se sešli vyznavači sportovní brokové střelby na střelnici MS Hubertus v Úněticích. Účast otevřeného střeleckého přeboru, který pořádáme pravidelně a letos jsme již, po spojení OMSů městských částí Praha 5 a 6, oslavili jeho desátý ročník, byla velice pestrá. Stabilní jádro tvořili zkušení střelci, kteří zde trénují téměř pravidelně celou sezónu. K nim, se stejně jako každý rok, tak i letos, připojují tzv. sváteční střelci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Doplňují je také adepti právě probíhajícího kurzu o získání prvního loveckého lístku. Velice krásným zjištěním, a to platí o myslivosti obecně, je i účast něžného pohlaví na akcích, kterým se ještě do nedávné minulosti věnovali v drtivé většině pouze pánové. A tak jsme letos mohli vyhlásit i kategorii pro „Dámy české myslivosti“.

Sraz byl propozicemi určen na 8:00. Před zahájením samotného závodu byla tedy příležitost, během neformální snídaně, k seznámení mezi domácími a přespolními. Kompletní občerstvení připravili zástupci místního MS Hubertus. A musím dodat, že stejně jako každý rok, bylo co ochutnávat.

Úderem deváté hodiny nastoupilo devatenáct střelkyň a střelců, na které čekalo pět sad pohárů v kategoriích jednotlivci a družstva, k rozlosování. Hlavní rozhodčí Zdeněk Laštovka seznámil všechny účastníky s organizací dne, pravidly závodu a neopomněl připomenout bezpečné zacházení se zbraněmi. Počasí, sice podzimní, ale slunečné, dotvářelo pohodovou atmosféru sobotního dopoledne a stoupající teplota postupně „odtávala“ počáteční nervozitu všech zúčastněných. Závod se bez problémů rozběhl na první položce.

Po třinácté hodině odstříleli obě položky loveckého kola i poslední účastníci a rozhodčí se mohli pustit do sčítání bodů a do přípravy vyhlašování celkových výsledků. Ostatní přítomní řešili svoje úspěchy, či neúspěchy u teplého guláše.

„Letos jsme první místo pro absolutního vítěze museli přepustit přespolním, ale napřesrok se o něj opět porveme!“ prohlásil ředitel přeboru František Čuba. Absolutním vítězem se letos stal Josef Procházka s nástřelem 35 holubů.

Nejlepší tři přespolní.
Nejlepší domácí.

Děkujeme všem střelcům za účast, organizátorům z MS Hubertus za přípravu a čas, který přeboru věnovali a kuchyňskému personálu za pohoštění. Letošní sportovní střelecká sezóna na našem OMS pomalu končí, ale již teď se těšíme na tu příští a zveme do našich řad i ty, kteří si myslí, že toho moc netrefí a bojí se přijít, aby nebyli pro smích. Na to můžeme odpovědět jen jediné: „Myslíme si, že jsme dobrá parta a každý z nás si dobře uvědomuje, s jakými výsledky na střelnici začínal. Míša Semerádová je toho důkazem a možná se o ní někdy dočteme jako o celorepublikové přebornici! Kdo ví?“. Celkové výsledky naleznete na https://praha56.cmmj.cz/kalendar-strelectvi/ a na https://www.facebook.com/OMS-Praha-5-a-6-663695877084329/ .

Nejlepší střelkyně.

Myslivecké sportovní střelbě zdar!


Otevřený střelecký přebor OMS Praha 5 a 6 pro rok 2020

Tradiční střelecký přebor našeho OMS se i přes covidová omezení podařilo opět uskutečnit a slavnostně tak ukončit brokovou střeleckou sezónu na únětické střelnici

V příjemném podzimním počasí se sešlo celkem 24 střelců z řad členů našeho OMS ale i nečlenů a střílelo se 2x LK.

Přebor oficiálně zahájil hlavní rozhodčí Zdeněk Laštovka a od 9:00 se začala střílet první runda. Ukončení a vyhlášení výsledků jsme stihli kolem oběda a výsledky nebyly vůbec špatné. Absolutní vítězem se pro rok 2020 stal domácí přeborník Ing. Tomáš Vejdovský s nástřelem 37 holubů a musíme připomenout jeho „vyčištění“ první položky. Jako jediný toho dne alespoň v jedné položce nemýlil! Děkujeme všem střelcům za účast, organizátorům z MS Hubertus za přípravu a čas, který přeboru věnovali a kuchyni za pohoštění. Letošní sportovní střelecká sezóna na našem OMS končí, ale již teď se těšíme na tu příští a zveme do našich řad i ty, kteří si myslí, že toho moc netrefí a bojí se přijít, aby nebyli pro smích.

Nejlepší trojice domácích.
Nejlepší tři „přespolní“.

Kompletní výsledky naleznete na: https://praha56.cmmj.cz/kalendar-strelectvi/

Myslivecké sportovní střelbě zdar!


XVIII. Oblastní výstava psů všech plemen.

Dne 28. září 2019, uspořádal Obvodní myslivecký spolek pro Prahu 5 a 6 ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou jednotou, již tradiční setkání kynologů a především jejich čtyřnohých přátel v auto-kempu Džbán na Praze 6. Letos to byl již 18. ročník v Praze tak oblíbené a hojně navštěvované Oblastní výstavy psů všech plemen. Jako každý rok, tak i letos, se do místa konání sjeli vystavovatelé a kynologičtí fandové z celé České republiky a opět bylo co obdivovat. 

Výstavní výbor, letos vedla Jana Lásková, která si svůj „ředitelský post“ po roce zopakovala. K ruce měla již od samého začátku příprav osvědčený tým, jehož pilířem byla Miluše Svobodová jako jednatelka, ekonomka a vedoucí výstavní kanceláře a dále pak Ing. Ivo Řezáč, který měl na starosti vydání katalogu výstavy a elektronické zpracování dat, Jaromír Vylhám, Jiří Pařízek, Zdeněk Laštovka jako technicko organizační úsek a Jana Faltová co by  fotografka. Protože se jedná o akci pořádanou mysliveckým spolkem, nemohl chybět ani myslivecký trubač. Loveckými signály doprovázel na lesnici Ing. Vojtěch Pánek. Nesmíme ale také ale zapomenout na nepostradatelnou pracovní pomoc dobrovolníků, jako například zapisovatelů v kruzích a pomocných sil ve výstavní kanceláři. Ruku k dílu přiložili i někteří adepti z našeho právě probíhajícího kurzu o první lovecký lístek, kteří si i svojí účastí plnili část z povinné roční praxe.

Po ranním dešťíku výstavu zahájila Jana Lásková, která poděkovala za práci všem, kteří se na uspořádání akce podíleli, popřála všem čtyřnohým účastníkům co nejlepší ocenění a představila tým rozhodčích pod vedením Mgr. Boženy Ovesné, jako hlavní rozhodčí; Doc. RNDr. Jaroslavu Ovesnou, CSc., Danu Smržovou, Karla Hořáka a Josefa Nováka. Je již dobrou tradicí, že se v rámci naší akce konají i klubové výstavy různých chovatelských skupin. Letos se připojili členové Klubů chovatelů Německých krátkosrstých ohařů, Leonbergerů, Anglického mastifa a Fila Brasileiro.

V předchozích letech jsme si zvykli na krásné pozdně letní počasí, které k naší výstavě jaksi automaticky patřilo. Je to až neuvěřitelné, ale  i letos nám relativně přálo, přestože jeho předpověď nebyla zcela ideální. Bohu díky se na sto procent nevyplnila. Posuzování v kruzích se tedy mohlo nerušeně rozjet podle plánu.

Pro všechny účastníky byla zajištěna možnost občerstvení i nákupu kynologických potřeb v prodejních stáncích. Posuzování v kruzích bylo ukončeno kolem 13:30 a polední pauzu mnozí využili nejen k občerstvení, ale i k výměně kynologických zkušeností. Zadané tituly a ocenění  všech účastníků výstavy naleznete na  http://www.myslivost.cz/OMS/praha6/Home.aspx
a na https://www.facebook.com/OMS-Praha-5-a-6-663695877084329/!

Odpolední část výstavy, která patří vždy soutěžím, zahájila Jana Lásková. To už se u kruhu shromáždili všichni soutěžící, kteří chtěli využít  příležitost k získání pěkných pohárů i cen a současně zabojovat o titul Nejkrásnější pes/fena Oblastní výstavy. Soutěžemi provázel a svým výtečným komentářem odpolední program zpestřil, rozhodčí Karel Hořák.

Jednotlivé soutěže posuzovali všichni rozhodčí. Šampiónem letošní výstavy vyhlásila Mgr. Božena Ovesná psa se startovním číslem 196 – Americký kokršpaněl, Billy Elliot Nothern village, majitelky Miroslavy Fasselové.

Překrásné fotografie, které možná zachytily i vaše mazlíčky, jsou připraveny na http://pchee.rajce.idnes.cz/
Žádná výstavní ani soutěžní akce, kde se vyhlašují šampióni, nemůže proběhnout bez pohárů, medailí a hodnotných cen. Proto si velice vážíme sponzorských partnerů výstavy. Jmenovitě dodavateli kompletních krmiv pro psy společnosti Husse a  BAYER, s.r.o. dodávající repelenty a vakcíny na odčervení psů. Oběma, tímto za poskytnuté příspěvky děkujeme. 

Velký dík patří také všem, jejichž jména zde nezazněla. Bez obětavé práce celého pořadatelského týmu a kolektivu výborných rozhodčích, by takováto akce byla neuskutečnitelná. Pokud se vám naše výstava líbila a uvažujete o návštěvě i v příštím roce, sledujte pravidelně náš facebook a www.

Kynologii zdar!

  


Střelecký přebor OMS

Závěr střelecké sezóny myslivců z Prahy 5 a 6 proběhl již tradičně poslední zářijovou neděli na střelnici v Úněticích. Dostaveníčko si zde dali místní sportovní střelci s přespolními a dorazili i adepti právě probíhajícího kurzu o první lovecký lístek. Prezence končila v 9:00 a sešlo se celkem dvacet střelců, kteří bojovali o čtyři sady pohárů v jednotlivcích a družstvech. Střílíme již tradičně dvě položky na loveckém kole. 

Počasí od samého rána bylo jak na objednávku, střelnice v perfektním stavu a z myslivecké chaty místního spolku Hubertus se mísily vůně čerstvě napečených sladkostí a dalších pochutin. Zkrátka ideální podmínky pro přátelská setkání místních a přespolních myslivců.

Po deváté hodině oficiálně zahájil přebor hlavní rozhodčí Zdeněk Laštovka, který seznámil všechny účastníky s organizací dne, pravidly závodu a apeloval na bezpečné zacházení se zbraněmi. Pak už následovalo rozlosování pořadí střelců a závod mohl začít.

Kolem třinácté hodiny bylo dostříleno a zatímco rozhodčí sčítal výsledky, ostatní se vydatně občerstvovali v myslivecké chatě a diskutovali nad počtem svých zásahů. Někdo byl spokojen více, někdo méně. Tak už to ale na závodech, a nejen střeleckých, bývá. Na „bedně“ je místo jen pro tři nejlepší. Letos jsme první, druhé i třetí místo pro absolutní vítěze museli přepustit přespolním, ale napřesrok se o ně opět porveme! Absolutní vítěz se letos stal p. Šunda Václav s nástřelem 37 holubů. Panu Šundovi se sluší poblahopřát i k „vyčištění“ první položky, kdy mu neulétl jediný holub. 

Děkujeme všem střelcům za účast, organizátorům z MS Hubertus za přípravu a čas, který přeboru věnovali a kuchyni za pohoštění. Letošní sportovní střelecká sezóna na našem OMS končí, ale již teď se těšíme na tu příští a zveme do našich řad i ty, kteří si myslí, že toho moc netrefí a bojí se přijít, aby nebyli pro smích. Na to můžeme odpovědět jen jediné: „Myslíme si, že jsme dobrá parta a každý z nás dobře ví, s jakými výsledky na střelnici začínal“. 

Celkové výsledky a fotografie naleznete na http://www.myslivost.cz/OMS/praha6/Strelecke-akce.aspx.

Jednotlivci

Členové OMS Praha 5 a 6

 1. Vejdovský Tomáš, 33 holubů
 2. Chamlar Lukáš, 31 holubů
 3. Čuba František, 30 holubů

Nečlenové OMS Praha 5 a 6

 1. Šunda Václav, 37 holubů
 2. Novotný Josef, 35 holubů
 3. Renner Jakub, 35 holubů

Družstva

Místní

 1. MS Hubertus, 79 holubů
 2. MS Řeporyje, 75 holubů
 3. Družstvo adeptů

Mix – výběr

 1. Hradčany, 105 holubů
 2. Prach a broky, 91 holubů

 

Myslivecké sportovní střelbě zdar!

 


OMS Praha 5 a 6 vypustil do našich revírů nové myslivce.

Již téměř třicet let žehráme nad stavem naší myslivosti, nad pohledem nemyslivecké veřejnosti a médií na nás, na myslivce. Projděme si ale každý v hlavě těch zmíněných třicet let a hluboce se zamysleme. Dělá každý z nás vše proto, abych dostal naší myslivost do klubu vážených činností v zemích českých, moravských a slezských? I sebemenší přičinění nebo úspěch jednotlivce, může totiž probudit k aktivitě ostatní kolegy myslivce.  Příkladem nám může být „statečné tažení Evropou“ Dr. Ing. Bohumila Straky, který se nehodlá spokojit s nesmyslným diktátem bruselských euro komisařů. Každý z nás by si měl uvědomit, kde je silný a čím může naší myslivosti pomoci a za svým cílem jít až do konce. Čím více nás bude, tím budeme úspěšnější v našem snažení, protože jak víme již od dob knížete Svatopluka I., v jednotě je síla!
 


My, v našem spolku, se snažíme, kromě jiné činnosti, každoročně získat pro myslivost nové členy. Je velice potěšitelné, že i dámy mezi adepty již nejsou žádnou výjimkou a získávají každým rokem významnější procento z myslivecké členské základny. Vím, že samochvála smrdí, ale musím říci, že jsme pyšní na to, že se každým rokem hlásí do našich kurzů kolem dvaceti adeptů. Máme u nás totiž oddaného myslivce a vynikajícího člověka Jaroslava Barneta, který vždy dokáže kolem sebe vytvořit partu zapálených lektorů a je tahounem našich kurzů. Každý z jeho týmu se již na slavnostní zkoušky adeptů o první myslivecký lístek těší, jako na vrcholnou mysliveckou událost.

Ta letos proběhla v sobotu 30. března v jinonické restauraci U Majerů, kde jsme již váženými hosty. Majitelka podniku kvůli nám dokonce posunula termín rodinné oslavy.

Ke zkouškám bylo po roční praxi připuštěno 15 adeptů. Pro ty, kteří neměli již „svoje vyhlédnuté honitby“ organizoval praxi náš OMS, ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími.

Tradičně o deváté hodině ranní, za zvuku loveckých signálů Prof. Dyka z lesnice  v podání Ing. Vojtěcha Pánka, nastoupili společně adepti i zkušební senát. Úvodního proslovu a přivítání všech přítomných, se zhostil předseda Kulturně propagační komise OMS Jaroslav Barnet, který pak předal slovo předsedkyni zkušebního senátu Ing. Evě Patákové. Ta představila zkušební komisaře (místopředseda p. Aleš Škvor a dále pak p. Jaroslav Barnet, Ing. Jaroslav Šuk, p. Zdeněk Laštovka, p. Tomáš Schorný, MVDr. Ivo Stehlík, MVDr. Michal Beneš a Ing. František Čuba). Po úvodních formalitách a opětném mysliveckém troubení se adepti odebrali k přípravě do vedlejší místnosti. Ti odvážnější šli rovnou na „potítko“. Tím samotné zkoušení začalo. Počáteční nervozita adeptů začala opadat a v drtivé většině podávali velice slušné výkony. Nebývale spokojený, se znalostmi zoologie zvěře, byl letos i MVDr. Beneš, který ocenil výkony několikrát PV (prospěl s vyznamenáním). V době krátké svačinové pauzy zkušebního senátu se dokonce mezi komisaři objevilo několik tipů na nejlepšího adepta. Kolem čtrnácté odpolední bylo odzkoušeno a senát se odebral k poradě a celkovému hodnocení uchazečů. 


Prospělo 13 adeptů. Z toho 4 s vyznamenáním. Jedna adeptka neprospěla z jednoho předmětu, který bude opakovat v náhradním termínu s adeptem, který se pro nemoc omluvil. Nejlepšího hodnocení dosáhl Ing. Gustav Šimáček, který prospěl s vyznamenáním ve všech předmětech a za svůj výkon obdržel publikaci o historii loveckých zbraní, podepsanou celým zkušebním senátem. Následoval slavnostní akt pasování na myslivce, kterého se ujal vedoucí kurzu Jaroslav Barnet. A jak již u nás při zkouškách bývá zvykem, formální akce se překlopila do odpoledního až večerního neformálního posezení u sklenky dobrého vína resp. oroseného půllitru piva. V příjemné atmosféře u vesele plápolajícího ohně v krbu, jsme vzájemně diskutovali o všem možném mysliveckém. Z nových myslivců někdo řešil jakou si má pořídit zbraň jiní se zajímali o to, jaký je nejvhodnější pes. Diskutovala se také náplň proběhlých mysliveckých praxí, a od novopečených myslivců byl vznesen požadavek o ještě větší, skutečně praktické ukázky individuálního lovu, vyvrhování uloveného kusu spárkaté zvěře nebo rozrušení uloveného kusu na zvěřinu. Máme se tedy nad čím zamyslet a co zlepšovat, abychom také i my přispěli ke zvýšení prestiže našeho mysliveckého řemesla.
Na závěr mi ještě dovolte poděkovat všem, kteří se na kurzu a zkouškách podíleli; mimo jiné také jednatelce našeho OMS pí. Miluši Svobodové, uživatelům honiteb, kde adepti vykonávali praxi i majitelce jinonické restaurace.