Stalo se

Novinky z činnosti našeho spolku!

XVIII. Oblastní výstava psů všech plemen.

Dne 28. září 2019, uspořádal Obvodní myslivecký spolek pro Prahu 5 a 6 ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou jednotou, již tradiční setkání kynologů a především jejich čtyřnohých přátel v auto-kempu Džbán na Praze 6. Letos to byl již 18. ročník v Praze tak oblíbené a hojně navštěvované Oblastní výstavy psů všech plemen. Jako každý rok, tak i letos, se do místa konání sjeli vystavovatelé a kynologičtí fandové z celé České republiky a opět bylo co obdivovat. 

Výstavní výbor, letos vedla Jana Lásková, která si svůj „ředitelský post“ po roce zopakovala. K ruce měla již od samého začátku příprav osvědčený tým, jehož pilířem byla Miluše Svobodová jako jednatelka, ekonomka a vedoucí výstavní kanceláře a dále pak Ing. Ivo Řezáč, který měl na starosti vydání katalogu výstavy a elektronické zpracování dat, Jaromír Vylhám, Jiří Pařízek, Zdeněk Laštovka jako technicko organizační úsek a Jana Faltová co by  fotografka. Protože se jedná o akci pořádanou mysliveckým spolkem, nemohl chybět ani myslivecký trubač. Loveckými signály doprovázel na lesnici Ing. Vojtěch Pánek. Nesmíme ale také ale zapomenout na nepostradatelnou pracovní pomoc dobrovolníků, jako například zapisovatelů v kruzích a pomocných sil ve výstavní kanceláři. Ruku k dílu přiložili i někteří adepti z našeho právě probíhajícího kurzu o první lovecký lístek, kteří si i svojí účastí plnili část z povinné roční praxe.

Po ranním dešťíku výstavu zahájila Jana Lásková, která poděkovala za práci všem, kteří se na uspořádání akce podíleli, popřála všem čtyřnohým účastníkům co nejlepší ocenění a představila tým rozhodčích pod vedením Mgr. Boženy Ovesné, jako hlavní rozhodčí; Doc. RNDr. Jaroslavu Ovesnou, CSc., Danu Smržovou, Karla Hořáka a Josefa Nováka. Je již dobrou tradicí, že se v rámci naší akce konají i klubové výstavy různých chovatelských skupin. Letos se připojili členové Klubů chovatelů Německých krátkosrstých ohařů, Leonbergerů, Anglického mastifa a Fila Brasileiro.

V předchozích letech jsme si zvykli na krásné pozdně letní počasí, které k naší výstavě jaksi automaticky patřilo. Je to až neuvěřitelné, ale  i letos nám relativně přálo, přestože jeho předpověď nebyla zcela ideální. Bohu díky se na sto procent nevyplnila. Posuzování v kruzích se tedy mohlo nerušeně rozjet podle plánu.

Pro všechny účastníky byla zajištěna možnost občerstvení i nákupu kynologických potřeb v prodejních stáncích. Posuzování v kruzích bylo ukončeno kolem 13:30 a polední pauzu mnozí využili nejen k občerstvení, ale i k výměně kynologických zkušeností. Zadané tituly a ocenění  všech účastníků výstavy naleznete na  http://www.myslivost.cz/OMS/praha6/Home.aspx
a na https://www.facebook.com/OMS-Praha-5-a-6-663695877084329/!

Odpolední část výstavy, která patří vždy soutěžím, zahájila Jana Lásková. To už se u kruhu shromáždili všichni soutěžící, kteří chtěli využít  příležitost k získání pěkných pohárů i cen a současně zabojovat o titul Nejkrásnější pes/fena Oblastní výstavy. Soutěžemi provázel a svým výtečným komentářem odpolední program zpestřil, rozhodčí Karel Hořák.

Jednotlivé soutěže posuzovali všichni rozhodčí. Šampiónem letošní výstavy vyhlásila Mgr. Božena Ovesná psa se startovním číslem 196 – Americký kokršpaněl, Billy Elliot Nothern village, majitelky Miroslavy Fasselové.

Překrásné fotografie, které možná zachytily i vaše mazlíčky, jsou připraveny na http://pchee.rajce.idnes.cz/
Žádná výstavní ani soutěžní akce, kde se vyhlašují šampióni, nemůže proběhnout bez pohárů, medailí a hodnotných cen. Proto si velice vážíme sponzorských partnerů výstavy. Jmenovitě dodavateli kompletních krmiv pro psy společnosti Husse a  BAYER, s.r.o. dodávající repelenty a vakcíny na odčervení psů. Oběma, tímto za poskytnuté příspěvky děkujeme. 

Velký dík patří také všem, jejichž jména zde nezazněla. Bez obětavé práce celého pořadatelského týmu a kolektivu výborných rozhodčích, by takováto akce byla neuskutečnitelná. Pokud se vám naše výstava líbila a uvažujete o návštěvě i v příštím roce, sledujte pravidelně náš facebook a www.

Kynologii zdar!

  


Střelecký přebor OMS

Závěr střelecké sezóny myslivců z Prahy 5 a 6 proběhl již tradičně poslední zářijovou neděli na střelnici v Úněticích. Dostaveníčko si zde dali místní sportovní střelci s přespolními a dorazili i adepti právě probíhajícího kurzu o první lovecký lístek. Prezence končila v 9:00 a sešlo se celkem dvacet střelců, kteří bojovali o čtyři sady pohárů v jednotlivcích a družstvech. Střílíme již tradičně dvě položky na loveckém kole. 

Počasí od samého rána bylo jak na objednávku, střelnice v perfektním stavu a z myslivecké chaty místního spolku Hubertus se mísily vůně čerstvě napečených sladkostí a dalších pochutin. Zkrátka ideální podmínky pro přátelská setkání místních a přespolních myslivců.

Po deváté hodině oficiálně zahájil přebor hlavní rozhodčí Zdeněk Laštovka, který seznámil všechny účastníky s organizací dne, pravidly závodu a apeloval na bezpečné zacházení se zbraněmi. Pak už následovalo rozlosování pořadí střelců a závod mohl začít.

Kolem třinácté hodiny bylo dostříleno a zatímco rozhodčí sčítal výsledky, ostatní se vydatně občerstvovali v myslivecké chatě a diskutovali nad počtem svých zásahů. Někdo byl spokojen více, někdo méně. Tak už to ale na závodech, a nejen střeleckých, bývá. Na „bedně“ je místo jen pro tři nejlepší. Letos jsme první, druhé i třetí místo pro absolutní vítěze museli přepustit přespolním, ale napřesrok se o ně opět porveme! Absolutní vítěz se letos stal p. Šunda Václav s nástřelem 37 holubů. Panu Šundovi se sluší poblahopřát i k „vyčištění“ první položky, kdy mu neulétl jediný holub. 

Děkujeme všem střelcům za účast, organizátorům z MS Hubertus za přípravu a čas, který přeboru věnovali a kuchyni za pohoštění. Letošní sportovní střelecká sezóna na našem OMS končí, ale již teď se těšíme na tu příští a zveme do našich řad i ty, kteří si myslí, že toho moc netrefí a bojí se přijít, aby nebyli pro smích. Na to můžeme odpovědět jen jediné: „Myslíme si, že jsme dobrá parta a každý z nás dobře ví, s jakými výsledky na střelnici začínal“. 

Celkové výsledky a fotografie naleznete na http://www.myslivost.cz/OMS/praha6/Strelecke-akce.aspx.

Jednotlivci

Členové OMS Praha 5 a 6

 1. Vejdovský Tomáš, 33 holubů
 2. Chamlar Lukáš, 31 holubů
 3. Čuba František, 30 holubů

Nečlenové OMS Praha 5 a 6

 1. Šunda Václav, 37 holubů
 2. Novotný Josef, 35 holubů
 3. Renner Jakub, 35 holubů

Družstva

Místní

 1. MS Hubertus, 79 holubů
 2. MS Řeporyje, 75 holubů
 3. Družstvo adeptů

Mix – výběr

 1. Hradčany, 105 holubů
 2. Prach a broky, 91 holubů

 

Myslivecké sportovní střelbě zdar!

 


OMS Praha 5 a 6 vypustil do našich revírů nové myslivce.

Již téměř třicet let žehráme nad stavem naší myslivosti, nad pohledem nemyslivecké veřejnosti a médií na nás, na myslivce. Projděme si ale každý v hlavě těch zmíněných třicet let a hluboce se zamysleme. Dělá každý z nás vše proto, abych dostal naší myslivost do klubu vážených činností v zemích českých, moravských a slezských? I sebemenší přičinění nebo úspěch jednotlivce, může totiž probudit k aktivitě ostatní kolegy myslivce.  Příkladem nám může být „statečné tažení Evropou“ Dr. Ing. Bohumila Straky, který se nehodlá spokojit s nesmyslným diktátem bruselských euro komisařů. Každý z nás by si měl uvědomit, kde je silný a čím může naší myslivosti pomoci a za svým cílem jít až do konce. Čím více nás bude, tím budeme úspěšnější v našem snažení, protože jak víme již od dob knížete Svatopluka I., v jednotě je síla!
 


My, v našem spolku, se snažíme, kromě jiné činnosti, každoročně získat pro myslivost nové členy. Je velice potěšitelné, že i dámy mezi adepty již nejsou žádnou výjimkou a získávají každým rokem významnější procento z myslivecké členské základny. Vím, že samochvála smrdí, ale musím říci, že jsme pyšní na to, že se každým rokem hlásí do našich kurzů kolem dvaceti adeptů. Máme u nás totiž oddaného myslivce a vynikajícího člověka Jaroslava Barneta, který vždy dokáže kolem sebe vytvořit partu zapálených lektorů a je tahounem našich kurzů. Každý z jeho týmu se již na slavnostní zkoušky adeptů o první myslivecký lístek těší, jako na vrcholnou mysliveckou událost.

Ta letos proběhla v sobotu 30. března v jinonické restauraci U Majerů, kde jsme již váženými hosty. Majitelka podniku kvůli nám dokonce posunula termín rodinné oslavy.

Ke zkouškám bylo po roční praxi připuštěno 15 adeptů. Pro ty, kteří neměli již „svoje vyhlédnuté honitby“ organizoval praxi náš OMS, ve spolupráci s místními mysliveckými sdruženími.

Tradičně o deváté hodině ranní, za zvuku loveckých signálů Prof. Dyka z lesnice  v podání Ing. Vojtěcha Pánka, nastoupili společně adepti i zkušební senát. Úvodního proslovu a přivítání všech přítomných, se zhostil předseda Kulturně propagační komise OMS Jaroslav Barnet, který pak předal slovo předsedkyni zkušebního senátu Ing. Evě Patákové. Ta představila zkušební komisaře (místopředseda p. Aleš Škvor a dále pak p. Jaroslav Barnet, Ing. Jaroslav Šuk, p. Zdeněk Laštovka, p. Tomáš Schorný, MVDr. Ivo Stehlík, MVDr. Michal Beneš a Ing. František Čuba). Po úvodních formalitách a opětném mysliveckém troubení se adepti odebrali k přípravě do vedlejší místnosti. Ti odvážnější šli rovnou na „potítko“. Tím samotné zkoušení začalo. Počáteční nervozita adeptů začala opadat a v drtivé většině podávali velice slušné výkony. Nebývale spokojený, se znalostmi zoologie zvěře, byl letos i MVDr. Beneš, který ocenil výkony několikrát PV (prospěl s vyznamenáním). V době krátké svačinové pauzy zkušebního senátu se dokonce mezi komisaři objevilo několik tipů na nejlepšího adepta. Kolem čtrnácté odpolední bylo odzkoušeno a senát se odebral k poradě a celkovému hodnocení uchazečů. 


Prospělo 13 adeptů. Z toho 4 s vyznamenáním. Jedna adeptka neprospěla z jednoho předmětu, který bude opakovat v náhradním termínu s adeptem, který se pro nemoc omluvil. Nejlepšího hodnocení dosáhl Ing. Gustav Šimáček, který prospěl s vyznamenáním ve všech předmětech a za svůj výkon obdržel publikaci o historii loveckých zbraní, podepsanou celým zkušebním senátem. Následoval slavnostní akt pasování na myslivce, kterého se ujal vedoucí kurzu Jaroslav Barnet. A jak již u nás při zkouškách bývá zvykem, formální akce se překlopila do odpoledního až večerního neformálního posezení u sklenky dobrého vína resp. oroseného půllitru piva. V příjemné atmosféře u vesele plápolajícího ohně v krbu, jsme vzájemně diskutovali o všem možném mysliveckém. Z nových myslivců někdo řešil jakou si má pořídit zbraň jiní se zajímali o to, jaký je nejvhodnější pes. Diskutovala se také náplň proběhlých mysliveckých praxí, a od novopečených myslivců byl vznesen požadavek o ještě větší, skutečně praktické ukázky individuálního lovu, vyvrhování uloveného kusu spárkaté zvěře nebo rozrušení uloveného kusu na zvěřinu. Máme se tedy nad čím zamyslet a co zlepšovat, abychom také i my přispěli ke zvýšení prestiže našeho mysliveckého řemesla.
Na závěr mi ještě dovolte poděkovat všem, kteří se na kurzu a zkouškách podíleli; mimo jiné také jednatelce našeho OMS pí. Miluši Svobodové, uživatelům honiteb, kde adepti vykonávali praxi i majitelce jinonické restaurace.