O nás

ČMMJ, z.s. OMS Praha 5 a 6

je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty. Je zájmovým spolkem s právní subjektivitou. Sdružuje myslivce a přátele myslivosti z městské části Praha 5, Praha 6 a přilehlých obcí.

Posláním OMS je

  • výchova k ochraně přírody a k chovu zvěře
  • příprava k získání odborné způsobilosti k vydání prvních loveckých lístků absolvováním zkoušek z myslivosti a zbrojních průkazů
  • příprava absolvování zkoušek mysliveckých hospodářů a vyšších odborných zkoušek z myslivosti
  • pořádání kynologických akcí
  • pořádání střeleckých akcí

K uvedeným činnostem má OMS technické vybavení, lektorský sbor a možnost výkonu praktické přípravy v honitbách na území Prahy 5 a 6.

Sídlo spolku