Telefon: +420 602 123 510 | Email: myslivcipraha56@gmail.com | Adresa: Sídlištní 136/24, Praha 6 - Lysolaje, 165 03 | ČÚ: 2700987706 / 2010 | IČ: 67777376

Datová schránka: iugxmtw | Úřední hodiny: PO a ČT od 15:00 do 18:00

Divočáci v Praze 5

Divočáci v Praze 5!

Vážení spoluobčané Prahy 5. Žijeme, alespoň podle mého názoru, v městské části, která oplývá bohatou zelení a některá její zákoutí si dokonce dodnes zachovávají i původní vesnický ráz, kdy dříve samostatné vsi stále ještě obklopují obdělávané pole. Po celodenním pracovním dni tedy nabízí mnoho možností ke krátkodobé relaxaci. To je třeba i důvod proč jsme si toto místo vybrali k trvalému bydlení. Musíme si ale uvědomit, že v takovémto prostředí nežijí jenom lidé. Pestrý biotop také tvoří velice lákavé prostředí pro pobyt a pohyb volně žijící zvěře. Pokud se jednalo jen o výskyt ptáků, mírumilovných savců a drobných šelem, brali jsme je jako běžné zpestření našich procházek v okolí svého bydliště. Kdo by nechtěl zahlédnout srnku, zajíce nebo krásně zbarveného bažanta. Ti, jejichž obydlí přímo sousedí s lesem, polem, nebo jinou klidnou zelenou plochou, se možná snaží tuto zvěř u svého obydlí třeba i udržet předkládáním různých „pamlsků“.

            Zaběhnutý kolorit nám ale v posledních několika letech narušuje přítomnost zvěře černé nebo-li divočáků. Můžeme na ně narazit při večerním venčení svých čtyřnohých přátel, nebo je, nečastěji po setmění, sledujeme přímo z okna svého příbytku. Některým z nás již dokonce okupují i zahradu. Tyto a jim podobné situace při kontaktu s divočáky už ale asi tak příjemné pro nás nejsou. Zjišťujeme to při vašich častých telefonátech, kdy popisujete nenadále setkání s prasaty, nebo jste zoufalí ze zničených porostů na vašem pozemku.

            Asi si pokládáte otázky: „Jak to, že se černá zvěř již běžně vyskytuje už i na okrajích souvislé zástavby velkých měst? Co dělají myslivci? Proč je neloví, když je prasat tolik, že je můžeme potkat i za denního světla?!?“

            Na podobné dotazy není jednoduché odpovědět jednou větou. Ti z vás, kteří se jen trochu zajímají o život divoce žijících tvorů, jistě vědí, že pokud přírodní podmínky jsou takové, že zvěři přinesou klid kryt a krmivo, stanou se tato místa oblíbeným tzv. stávaništěm i několika druhů zvěře. Ta se v nich cítí bezpečně a pokud je něco neočekávaně nevyruší, opouští je jen v době, kdy je v jejich bezprostředním okolí klid. Vraťme se nyní na počátek mého povídání a zamysleme se nad tím, zda uvedené podmínky pro relativně klidný život zvěře splňuje území městské části Prahy 5. Stačí se podívat na fotomapu Prahy 5 nebo přímo vyrazit na procházku zelení naší městské části. Při pozorném sledování jistě nebude těžké vytipovat oblasti, které ideální podmínky pro trvalý pobyt zvěře splňují. Možná to zní neuvěřitelně, ale buďte si jisti, že při vaší procházce Prokopským údolím, Chuchelským hájem nebo i jinde, může jen pár metrů od vás nerušeně odpočívat srnka nebo i „nechtěný“ divočák. Když vám řeknu, že ještě před necelými sto lety bylo Prokopské a Dalejské údolí téměř celé průmyslovou zónou plnou lomů, vápenek, cihelen a keramických závodů, a zeleň se tam vyskytovala jen sporadicky, asi budete nevěřícně kroutit hlavou. Zkuste ale na internetu nalézt nějaké dobové fotografie a budete určitě překvapeni. Větší zvěř tu zkrátka neměla kryt a proto se zde vůbec nevyskytovala.

Kde však vzít správný recept na to abychom mohli bezpečně užívat zeleně, sledovat i zvěř, a nemuseli se bát, že při večerním venčení psa narazíme na divočáky? V první řadě je důležité abychom si uvědomili, že pokud chceme mít v místě svého obydlí trvalý porost jako je les, louka, křoviny, apod., je nutné, se při jejich návštěvě chovat k přírodě a jejím obyvatelům z říše živočišné ohleduplně. Chodit pouze po značených lesních cestách, polních cestách, na kole se prohánět pouze po cyklostezkách a své psy nechat proběhnout pouze na místech k tomu určených. Věřte, že pokud jsme se jednou rozhodli pro bydliště v těsném sevření s přírodou, tak také musíme přírodní zákonitosti respektovat. Pokud ovšem nechceme z naší zeleně vytvořit něco podobného jako je Central park v New Yorku. Dále bychom rozhodně neměli zvěř přikrmovat potravinovými zbytky z domácností a zahrad. A to vědomě i nevědomě. Pro přivábení divočáků stačí i hromada posekané trávy vyvezená někam do křoví, dále či blíže vašeho příbytku. K odkládání a recyklaci bio odpadu začala sloužit nově otevřená kompostárna v ulici K Austisu. Pokud kompostujete bio odpad přímo na vašem pozemku, měl by být kompost uzavřen ze všech stran. Sousedíte-li s pozemkem, který je zarostlý křovinami nebo starou trávou snažte se přimět jeho vlastníka, aby v šířce alespoň deseti metrů od vašeho plotu porost trvale udržoval. To je asi tak všechno co můžete udělat vy. Dělají ale něco vůbec myslivci, pokud tady nějaké vůbec máme? Můžu vás ubezpečit, že myslivecký spolek, který obhospodařuje zvěř na převážné části Prahy 5, loví divočáky trvale již několik let. Statistika MS Řeporyje uvádí, že například za roky 2016 bylo uloveno 57 kusů a sebráno po nehodě s vlakem nebo autem 13 kusů; 2017 bylo uloveno 65 kusů a sebráno 10 kusů černé zvěře v roce 2018 to bylo 59 resp. 19 kusů. Loni 110 ulovených kusů. Nevolejte nám ale prosím, abychom přišli lovit divočáka na vaší zahradu. Lov je svázán několika zákony a mnoha bezpečnostními předpisy. A tak se snažíme divočáky vylákat pomocí vnadišť (místo, kde předkládáme minimální množství oblíbeného krmiva) do míst, kde je lov stoprocentně bezpečný a kde máme myslivecká zařízení pro možnost lovu i v zimním období. Bohužel se setkáváme s vandalismem a tato zařízení jsou neustále ničena. Spolupracujeme i se správou vojenských objektů na Praze 5, kam nemá běžně veřejnost, tedy ani myslivci, přístup. I na těchto pozemcích se tedy provádí lov černé zvěře. Intenzivní lov probíhá i u sousedních mysliveckých spolků směrem na jihozápad od Prahy 5. Černá zvěř je bohužel přemnožena v celé Evropě včetně naší republiky. A pokud už si navzájem překáží ve volné přírodě, migruje do nových oblastí blíže k městu. Její výskyt v městských aglomeracích je patrný zejména s koncem žňových prací na polích a tím i ztrátou klidových a krmivových podmínek v polních kulturách. Zvěř vyhledává klid a kryt v lesích, kde počátkem podzimu nalezne i lukrativní krmivo – žaludy.

Pokud chcete i vy přispět ke snížení výskytu černé zvěře ve vašem okolí nebo se vyvarovat přímého styku s ní, držte se prosím výše uvedených doporučení. V případě vašich dotazů nebo konkrétních problémů s černou zvěří jsme vám k dispozici na divocacivpraze@seznam.cz .

Ing. František Čuba

Předseda MS Řeporyje

Místopředseda OMS Praha 5 a 6