Telefon: +420 602 123 510 | Email: myslivcipraha56@gmail.com | Adresa: Sídlištní 136/24, Praha 6 - Lysolaje, 165 03 | ČÚ: 2700987706 / 2010 | IČ: 67777376

Datová schránka: iugxmtw | Úřední hodiny: PO a ČT od 15:00 do 18:00

Hospodaření

Zprávy o hospodaření naší organizace!

Vážení členové Obvodního mysliveckého spolku Praha 5 a 6.

Na našem Mysliveckém sněmu v květnu 2013 jste někteří z Vás projevili přání mít přístup k informacím o hospodaření našeho mysliveckého spolku.

Myslivecká rada se tímto námětem intenzivně zabývala a jednohlasně souhlasí s tím, že každý člen naší společné organizace má právo být informován o finančním hospodaření. Přesto, že přednesení finanční zprávy je jedním ze základních bodů programu našich Mysliveckých sněmů, v souladu se stanovami, rozhodli jsme se, že vám umožníme v naší kanceláři, po tel. dohodě s jednatelkou a za přítomnosti finančního hospodáře, nahlédnout do uzavřených výročních účetních dokladů (rozvaha a výsledovka) a můžete být informováni i o finanční situaci v roce průběžném.

Základní informace o činnosti naší organizace získáváte z webových stránek. Nyní k nim na náš web přidáváme i rámcová data o finančním hospodaření.

Úvodem bychom si vás dovolili seznámit, z čeho se skládá náš členských příspěvek a jak se s jeho částmi nakládá.

Členský příspěvek základní ve variantě MINIMUM činí 1.000,- Kč a platí ho členové v produktivním věku.

Z této částky zůstává pro potřeby našeho OMS 540,- Kč, 205,- Kč odvádíme na provoz sekretariátu a činnost našeho ústředí ČMMJ, 5,- Kč odvádíme do Fondu pro podporu a rozvoj naší myslivecké organizace ČMMJ, 200,- Kč z vašeho příspěvku plyne na povinné pojištění odpovědnosti ze zákona a 50Kč si platíte pojištění úrazu při vykonávání práva myslivosti.

Členský příspěvek snížený I. ve variantě MINIMUM činí 650,- Kč a platí ho členové s věkem nad 65 let, studenti a držitelé průkazu ZTP (invalidé).

Z této částky zůstává pro potřeby našeho OMS 255,- Kč, 140,- Kč odvádíme na provoz sekretariátu a činnost našeho ústředí ČMMJ, 5,- Kč odvádíme do Fondu pro podporu a rozvoj naší myslivecké organizace ČMMJ, 200,- Kč z vašeho příspěvku plyne na povinné pojištění odpovědnosti ze zákona a 50Kč si platíte pojištění úrazu při vykonávání práva myslivosti.

Pro vaši plnou informovanost o výhodách pojištění u naší společné pojišťovny Halali přidáváme odkaz na na https://halali-pojistovna.cz/ .

Jak je z výše uvedeného patrné, největší část našeho členského příspěvku zůstává v OMS na jeho činnost. Možná si řeknete, že je to docela vysoká částka, ale uvědomte si, že musíme platit za pronájem naší kanceláře, odměnu jednatelce, která má na starosti nejen chod kanceláře, ale i přípravu akcí, které pořádáme, vybavení kanceláře (telefon, internetové připojení, počítač, atd.) a účetní pro zpracování daňových dokladů. Na tyto výdajové položky jdou při současném počtu naší členské základny zhruba všechny podíly vašich členských příspěvků určených OMS. Věřte, že naše nezbytné náklady jsme snížili na nutné minimum.

Náš OMS tady ale není rozhodně od toho, aby jenom vybíral členské příspěvky, přeposílal je dále na ústředí ČMMJ a udržoval z nostalgie chod kanceláře.

Všichni členové Myslivecké rady OMS a na ně napojení dobrovolníci v jednotlivých komisích se aktivně podílejí na pořádání až šesti kynologických akcí během roku, které vrcholí Oblastní výstavou psů za účasti několik set vystavovatelů, střeleckého přeboru, kurzů pro nové myslivce a myslivecké hospodáře, soustavné práci s mládeží a vedení školních kroužků nejmenších zájemců o myslivost, a to vše dělají během svého volného času téměř zdarma, ne-li úplně zdarma. Všechny tyto akce se snažíme dělat jako výdělečné a bez této činnosti by OMS jen příspěvky nezachránily a asi by jeho trvání nemělo ani smysl, jak jsme již uvedli výše.

Jsou to všechno činnosti, které slouží našim členům nebo potenciálním členům a měly by přispívat k rozšiřování naší členské základny. Bohužel názory některých bývalých členů, že OMSy a ČMMJ nic pro svoje členy nedělají se v „méně přemýšlivých hlavách“ uhnízdily a vedly k odlivu členů a finančním propadům. Ale to by bylo asi zase na jiné povídání.

V přehledné tabulce uvádíme stav naší členské základny a výroční výsledky našeho finančního hospodaření. V případě jakýchkoliv dotazů a potřeby nahlédnutí do našeho hospodaření se obraťte na naší jednatelku.

Hospodářský rokFinanční prostředky
k 31. 12.
Náklady   celkemVýnosy     celkemHospodářský výsledekPočet členů
2011715.856,-681.536,-532.689,--148.847,-524
2012569.153,-538.886,-538.919,-33,-477
2013510.349,-511.364,-463.214,--48.150,-362
2014230.406,-421.146,-412.515,--8.631,-325
2015417.797,-425.265,-425.852,-587,-347
2016461.498,-475.129,-522.484,-47.355,-337
2017641.188,-505.473,-544.526,-39.053,-338
2018826.778,-462.614,-472.627,-10.012,-324
2019769.812,-495.864,-551.221,-55.356,-301
2020798.897,-519.089,-537.816,-18.726,-303
2021805.997,-600.373,-626.924,-26.551,-